Akmenės rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas

Akmenės rajono savivaldybės užsakymu UAB „ProBaltic Consulting“ 2017 m. birželio-liepos mėn. atliko Akmenės rajono gyventojų nuomonės tyrimą dėl savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metu buvo apklausti 405 nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) Akmenės rajono savivaldybės gyventojai. Tyrimas buvo atliekamas tiesioginio interviu būdu pagal su užsakovu suderintą klausimyną. Tyrimas buvo atliktas remiantis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 

Mehr Information

Suvirintojų ir juos aptarnaujančių sektorių asmenų kompetencijų tobulinimas

Projektu siekiama įgyvendinti suvirinimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir suvirinimo sektorių aptarnaujančių įmonių mokymus. Remiantis UAB „ProBaltic Consulting“ atlikta įmonių poreikių apklausa ir analize bei pasitelkus geriausius suvirinimo srities ekspertus, projekto įgyvendinimo metu ketinama apmokyti 726 suvirinimo meistrus ir elektrotechnikos darbuotojus, stiprinant suvirinimo deformacijų tiesinimo, siūlių kokybės tikrinimo, medžiagų parinkimo ir procesų optimizavimo, brėžinių ir siūlių žymėjimo, elektros įrenginių montavimo, gamybos darbo efektyvumo didinimo įgūdžius, derinant teorinio ir praktinio mokymo metodus.

Mehr Information

Gamybos planavimo ir valdymo sistema

ProBaltic Consulting padėjo parengti MTEP projektą, kurio metu numatoma sukurti metaeuristika paremta informacinę sistemą, kuri leis efektyviai optimizuoti tiek statinius, tiek dinaminius gamybos planus „debesyje“. Ši sistema bus naudojama itin sudėtingose ir daug įvairių sąlygų turinčiuose planavimo (optimalaus plano sudarymo) uždaviniuose. . Numatomas įgyvendinti projektas turi tiesiogines sąsajas su intelektinėmis gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemomis.

Mehr Information

Investicijų į Bio-jėgaines projektai

„ProBaltic Consulting“ parengė verslo planus ir kitą reikalingą dokumentaciją įmonėms planuojančioms investicijas į bio-jėgainių (biodujų gamyba iš žemės ūkio ir kitų atliekų) statybą. Numatomų investicijų įgyvendinimo tikslas – sukurti aukšto produktyvumo biodujų gamybos bazę įdiegiant inovatyvią infrastruktūrą, skirtą biodujų gamybai, didinti darbo našumo rodiklius tokiu būdu didinant įmonės konkurencingumą. Bendra visų parengtų projektų vertė siekia 15 mln. Eur. 

Mehr Information

Energijos efektyvumo gamyboje audito finansavimo projektai

UAB „ProBaltic Consulting“ parengė projektinę dokumentaciją ir padėjo pritraukti finansavimą audito atlikimui gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms pagal priemonę „Auditas Pramonei LT“. UAB „ProBaltic Consulting“ parengė 25 proc. visų projektų pagal 2015 m. paskelbtą šios priemonės kvietimą. 

Mehr Information

Photovoltaik-Industrie- Cluster in Litauen 2025

Das Hauptziel der Einsicht der Photovoltaik Branche  (weiter FE genannt) ist der Angebot der strategischen Empfehlungen für die Entwicklung der FE –Branche in Litauen, bezüglich der vielversprechenden Zukunftsszenarien. Die Methodik der Erstellung der Zukunftsszenarien der FE-Branche in Litauen für das Jahr 2025 ist im Wesentlichen durch die qualitative-Forschungsmethode begründet worden.  

Mehr Information

Machbarkeitsstudie wegen „Mems fab“ (Reinraum Erweiterung)

Mechatronik  - Zentrum Panevezys hat „ProBaltic Consulting“ als Auftragnehmer und „VDI/VDE Innovation +Technik GmbH aus Deutschland als Subunternehmer eingestellt, um "Mems Fab"(Reinräume) Infrastruktur,  bzw. ihre weitere Entwicklungszenarien, die die Marktbedürfnisse wiederspiegeln, einzuschätzen. 

Mehr Information

Einsicht für Wissenschaft und Studien in Litauen bis zum Jahr 2030

Als Konsortialpartner haben wir gemeinsam mit dem Monitoring und Analysezentrum für Wissenschaft und Studien eng zusammengearbeitet, um die Einsichtmethodik der Vision  für  die Wissenschaft und Studien in Litauen bis zum Jahr 2030  aufzubereiten und zu verwirklichen. Außerdem haben wir zahlreiche Einsichtsmethoden angepasst, wobei wir mehr als 600 Sachverständigen mit einbezogen haben. Somit wurde die wichtigste Vision der Wissenschaft und Studien in Litauen bis zum Jahr 2030 aufbereitet und bestätigt. 

Mehr Information

Rektorat des heiligen Franziskus Xaver (Jesuiten) Kaunas

Gemäß dem unterschriebenen Vertrag über die Erbringung der Dienstleistungen   mit dem Rektorat des heiligen Franziskus Xaver (Jesuiten) Kaunas  liefert  „ProBaltic Consulting“  die Projektmanagment-Dienstleistungen, Beratungen in der Abwicklung der öffentlichen Beschaffungen. 

Mehr Information