Donatas Aksomitas

UAB AGA CAD reguliariai naudojasi ProBaltic Consulting konsultacinėmis paslaugomis finansavimo pritraukimo, naujų produktų kūrimo, įvedimo į rinką bei eksporto plėtros klausimais. Nuo 2008 metų ProBaltic Consulting komandos padedama AGA CAD laimėjo ir sėkmingai įgyvendino 10 skirtingų ES struktūrinių fondų remiamų projektų, kurie įmonei padėjo padidinti veiklos procesų efektyvumą bei darbo našumą, sukurti ne vieną naują pasaulinį pripažinimąpelniusį inovatyvų produktą bei eksporto infrastruktūrą sėkmingiems pardavimams visame pasaulyje. Šiandien daugiau kaip 129 pasaulio šalyse yra įdiegta per 8,500 AGA CAD sukurtų programų. ProBaltic Consulting teikiamos paslaugos yra aukščiausios kokybės. Tiek kaip žmonės, tiek kaip ekspertai, ProBaltic Consulting darbuotojai pasižymi profesionalumu, puikiais bendravimo įgūdžiais, o jų konsultacijos teikia didelę pridėtinę vertę mūsų kompanijos veiklai. Nuoširdžiai rekomenduojame juos kaip ekspertus sudėtingų užduočių atlikimui, kurių vykdymas reikalauja puikiaus išmanymo, greitos orientacijos bei svarbiausia - atsižvelgimo į kliento verslo poreikius ir galimybes.

Donatas Aksomitas/ UAB „AGA CAD“
Rosvaldas Kunickas

„ProBaltic Consulting“ padėjo parengti investicinį projektą, kuriuo remiantis pavyko sėkmingai pritraukti 11 mln. eur užsienio investicijų į įmonės gamybos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą Lietuvoje. „ProBaltic Consulting“ konsultantai profesionaliai padėjo visuose projekto etapuose nuo idėjos generavimo iki visiško jos įgyvendinimo.

Rosvaldas Kunickas/ UAB "Danspin"

Naujienos ir pranešimai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinima"

Finansavimo tikslas: Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių kūrimą bei skatinti vių tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Remiamos veiklos: MTEP rezultatų komercinimas.

Galimi pareiškėjai:  mokslo ir studijų institucijos, bei privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkas yra mokslo ir studijų institucijos.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo klasteris LT"

Finansavimo tikslas: Skatinti MVĮ  įsitraukti į tarptautines tinklų grandines siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Remiamos veiklos: konsultacinės, įskaitnt ekspertines, paslaugas, narystė tarptautiniuose tinkluose (pltformose), rinkodaros riemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:320 000Eur

 

Sužinokite daugiau