Asta Naudžiūnienė

UAB "ProBaltic Consulting" profesionalių ir atsakingų specialistų komanda, visada atsižvelgianti į užsakovo pageidavimus, pasirengusi visokeriopai pagelbėti ir konsultuoti, laiku ir kokybiškai atliekanti darbus bei patikimai atstovaujanti užsakovo interesams. Esame patenkinti įmonės parengtais projektais ir rekomenduotume ją kaip partnerį rengiant investicijų projektus.

Asta Naudžiūnienė/ Kauno apskrities viešoji biblioteka
Onutė Kacevičienė

UAB „ProBaltic Consulting" dirba profesionalių specialistų komanda, teikianti projektų administravimo paslaugas, gebanti laiku ir atsakingai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Dvejus metus bendrai vykdėme ES struktūrinės paramos projektą. Nuoširdus bendradarbiavimas, specialistų kompetencija ir teikiamų paslaugų kokybė užtikrino sėkmingą projekto įgyvendinimą.

Onutė Kacevičienė/ LR Švietimo ir mokslo ministerija

Naujienos ir pranešimai

ESFA IR ŪKIO MINISTERIJA PASKELBĖ KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „INOMOKYMAI LT"

Priemonės tikslas – padidinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio MTEPI centruose.

Galimi pareiškėjai – įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, partneriai negalimi.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 Eur.

Sužinokite daugiau

Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės investicijų priemonės „Regio invest LT+“ antrojo kvietimo projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Remiama veikla – moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 1 500 000 Eur.

Galimi pareiškėjai yra MVĮ. 

Sužinokite daugiau