Edgaras Leichteris

Daugiau nei 10 metų partnerystė su "ProBaltic" ekspertais siekiant Lietuvos inovacijų aplinkos gerinimo tikslų, leido parengti įvairių Lietuvos inovacijų sistemos vystymuisi reikalingų dokumentų ir įžvalgų, šiuo metu įgyvendinamų praktikoje. Geras inovacijų tematikos suvokimas, patirtis, aukštas suinteresuotumo Lietuvos, kaip šalies, proveržiu pasitelkiant naujausias žinias ir technologijas, lygis, užtikrino kokybiš;ką ekspertų įsitraukimą į Žinių ekonomikos forumo veiklą.

Edgaras Leichteris/ Žinių ekonomikos forumas
Natalija Novakauskienė

Nepaprastai didelis AČIŪ profesionaliai UAB "ProBaltic Consulting" komanadai už nepriekaistingą darbą, už šiltą bendravimą, už pagalbą kilus klausimams ir greitą sprendimų piėmimą. Smagu kad Lietuvoje yra tokios stiprios komandos. Už neprikaištingą,operatyvų ir nuoširdų bendradarbiavimą dėkojame: Projektų vadovei Vaidei Žygutytei Projektų asistentei Rūtai Grygelytei

Natalija Novakauskienė/ VO "Gelbėkit vaikus"

Naujienos ir pranešimai

Ūkio ministerija ir LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonės „REGIO INVEST LT+“ 2 kvietimą.

Remiama veikla – moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 1 500 000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų). Kvietimo biudžetas 19 172 612 Eur. 

Sužinokite daugiau

2016 m. IV ketv. planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas ES paramai, skirtai darbuotojų mokymams, gauti pagal priemonę ,,Kompetencijų vaučeris“ .

Priemonės tikslas – sudaryti dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. 

Finansavimo lėšų suma – Vienam projekto vykdytojui (įmonei) per 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 500 eurų.

Sužinokite daugiau