Direktorius Albinas Čėpla

Per septynerius bendradarbiavimo su „ProBaltic Consulting“ metus buvome nuolat informuojami apie mums prieinamas finansavimo galimybes. Prie sėkmingos įmonės plėtros užsienio rinkose sėkmingai prisidėjo septyni kartu su „ProBaltic“ rengti įgyvendinti projektai, kurių vertė viršija 15 mln. eur. „ProBaltic“ komanda greitai ir efektyviai išsprendė visus su projekto finansavimu susijusius klausimus.

Direktorius Albinas Čėpla/ UAB "AMALVA"
Asta Naudžiūnienė

UAB "ProBaltic Consulting" profesionalių ir atsakingų specialistų komanda, visada atsižvelgianti į užsakovo pageidavimus, pasirengusi visokeriopai pagelbėti ir konsultuoti, laiku ir kokybiškai atliekanti darbus bei patikimai atstovaujanti užsakovo interesams. Esame patenkinti įmonės parengtais projektais ir rekomenduotume ją kaip partnerį rengiant investicijų projektus.

Asta Naudžiūnienė/ Kauno apskrities viešoji biblioteka

Naujienos ir pranešimai

2016 m. III ketvirtį LVPA planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Dizainas LT".

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių/paslaugų dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Tinkami pareiškėjai – labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), MVĮ.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur.

Sužinokite daugiau

LR Ūkio ministerija ir ESFA paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Kompetencijos LT“.

Ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos LT“.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 360 tūkst. eurų. 

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. lapkričio 2 d. 16 val.

 

Sužinokite daugiau