Direktorius Albinas Čėpla

Per septynerius bendradarbiavimo su „ProBaltic Consulting“ metus buvome nuolat informuojami apie mums prieinamas finansavimo galimybes. Prie sėkmingos įmonės plėtros užsienio rinkose sėkmingai prisidėjo septyni kartu su „ProBaltic“ rengti įgyvendinti projektai, kurių vertė viršija 15 mln. eur. „ProBaltic“ komanda greitai ir efektyviai išsprendė visus su projekto finansavimu susijusius klausimus.

Direktorius Albinas Čėpla/ UAB "AMALVA"
Natalija Novakauskienė

Nepaprastai didelis AČIŪ profesionaliai UAB "ProBaltic Consulting" komanadai už nepriekaistingą darbą, už šiltą bendravimą, už pagalbą kilus klausimams ir greitą sprendimų piėmimą. Smagu kad Lietuvoje yra tokios stiprios komandos. Už neprikaištingą,operatyvų ir nuoširdų bendradarbiavimą dėkojame: Projektų vadovei Vaidei Žygutytei Projektų asistentei Rūtai Grygelytei

Natalija Novakauskienė/ VO "Gelbėkit vaikus"

Naujienos ir pranešimai

Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės investicijų priemonės „Regio invest LT+“ antrojo kvietimo projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Remiama veikla – moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 1 500 000 Eur.

Galimi pareiškėjai yra MVĮ. 

Sužinokite daugiau

LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Dizainas LT".

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių/paslaugų dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Tinkami pareiškėjai – labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), MVĮ.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur.

Sužinokite daugiau