Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios rektoratas (toliau – Rektoratas) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo programos finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama restauruoti ir išsaugoti kultūros paveldo objekto statinį (bažnyčią).

Skaityti plačiau

Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama stiprinti socialinę aprėptį mažinant diskriminaciją ir užtikrinant socialinių problemų prevenciją.

Skaityti plačiau

Antikorupcijos švietimo centro gebėjimų įgyvendinti korupcijos prevencijos programas stiprinimas

VšĮ „Antikorupcijos švietimo centras“ (toliau – Centras) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami organizacijos instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis savarankiškumas.

Skaityti plačiau

VšĮ „Geros valios projektai“ institucinių gebėjimų, vystant socialinės paramos projektus, stiprinimas

VšĮ „Geros valios projektai“ (toliau – GVP) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami NVO instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis savarankiškumas, įgyvendinant socialinės paramos projektus.

Skaityti plačiau

SBA grupės įmonių vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendinius (SBATRAIN)

SBA koncernas kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir padėjo įgyvendinti vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimo, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendinius (SBATRAIN), projektą, pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Skaityti plačiau

UAB "Amalva" gamybos efektyvumo didinimo ir esminio gamybos proceso pakeitimo projektas

„ProBaltic Consulting“ parengė UAB „Amalva“ 11 000 000 eurų vertės investicinį projektą, kuris buvo iš dalies finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis, skirtą gamybos efektyvumo didinimui ir esminiam gamybos proceso pakeitimui, apimantį naujos gamybinės bazės statybą ir konkurencingumui didinti skirtos šilumokaičių gamybos linijos pirkimą bei diegimą pagal priemonę „Lyderis LT“.

Skaityti plačiau

Inovatyvaus parametrinio modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimas

„Probaltic Consulting“ padėjo UAB „AGA CAD“ parengti ir sėkmingai įgyvendinti novatoriško parametrinio modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimo 497 871,29 eurų vertės projektą pagal priemonę „Intelektas LT“.

Skaityti plačiau

Baldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymas

UAB „Ergolain projektai“, padedant „ProBaltic Consulting“, sėkmingai parengė ir įgyvendino baldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo 308 382,18 eurų vertės projektą pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Skaityti plačiau

MTTP projektas inovatyviam kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos programinės įrangos sprendimui sukurti

UAB „Techniniai projektai“ kartu su „ProBaltic Consulting“ įgyvendino mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą, skirtą novatoriškam kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos programinės įrangos sprendimui sukurti pagal priemonę „Intelektas LT“.

Skaityti plačiau

Laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčią teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimas

Įmonė kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir padėjo įgyvendinti laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčia teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimo projektą pagal priemonę „Intelektas LT+“.

Skaityti plačiau