Mes sėkmingai parengėme finansavimo pritraukimui skirtus projektus vertus 150 000 000 EUR įmonėms, ministerijoms, savivaldybėms ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms. Įgyvendinome sudėtingus, didelės vertės, specifinių žinių reikalaujančius mūsų klientų viešuosius pirkimus. Dalyvavome rengiant bei įgyvendinant kompleksiškas strategines ateities įžvalgų normatyvines ir žvalgomąsias metodologijas, į procesą įtraukdami didelį kiekį suinteresuotų šalių. Mes taip pat padėjome įmonėms, organizacijoms ar įstaigoms iš naujo pergalvoti savo veiklos modelius, atsižvelgiant į naujas pasaulines tendencijas ir į augantį įvairių technologijų pasiekiamumą.


Lietuvos statistikos departamentas

“ProBaltic Consulting“ pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį su Lietuvos statistikos departamentu teikė projekto administravimo paslaugas ir konsultacijas viešųjų pirkimų įgyvendinimo klausimais. S

Skaityti plačiau

Šilutės rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos 2008-2010 m. parengimas

UAB „ProBaltic Consulting“ Šilutės rajono savivaldybės užsakymu parengė Šilutės rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą 2008–2010 m., kurioje atlikta rajono ekonominės aplinkos, demografinės padėties bei darbo rinkos situacijos analizė ir, atsižvelgiant į šios analizės rezultatus, pasiūlytos rekomendacijos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai Šilutės rajone.

Skaityti plačiau

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Klaipėdos rajono, Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais – Klaipėdos rajono, Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėmis bei UAB „ProBaltic Consulting“ – inicijavo projektą, kurio tikslas – pagerinti ir išplėsti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigose, tokiu būdu sumažinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo netolygumus tarp savivaldybių.

Skaityti plačiau

Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste

Klaipėdos rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su UAB „ProBaltic Consulting“, parengė paraišką, siekiant pritraukti paramą Gargždų atviro jaunimo centro materialinės bazės sukūrimui, jaunimo socialinių ir gyvenimo įgūdžių bei darbo rinkai reikalingų gebėjimų lavinimui, taip pat Gargždų atviro jaunimo centro tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrai vykdyti.

Skaityti plačiau

Termoaktyvios katilinės įrengimas

Chemijos pramonės sektoriaus įmonė kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino termoalyvos katilinės įrengimo projektą pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

Skaityti plačiau

Kilimų verpalų gamyba ir MTTP padalinys Raseiniuose

UAB „DANSPIN“, padedant „ProBaltic Consulting“, sėkmingai parengė ir įgyvendino kilimų verpalų gamybos projektą ir išplėtė mokslinės tyrimų ir technologinės plėtros padalinį Raseiniuose pagal priemonę „Invest LT+“.

Skaityti plačiau

Laboratorinės įrangos, reikalingos novatoriškos šildymo-vėdinimo sistemos sukūrimui, įdiegimas

UAB „Amalva“ kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai įgyvendino laboratorinės įrangos, reikalingos novatoriškos šildymo-vėdinimo sistemos, pasižyminčios mažesniu energijos vartojimu, geresnėmis ekologinėmis, ekonominėmis bei ergonominėmis savybėmis sukūrimui pagal priemonę „Intelektas LT+“.

Skaityti plačiau

Laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčią teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimas

Įmonė kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir padėjo įgyvendinti laboratorinės įrangos, reikalingos sukurti novatorišką PET receptūrą, neturinčią toksikologinio poveikio žmonių sveikatai bei pasižyminčia teigiamu aplinkosauginiu poveikiu, įdiegimo projektą pagal priemonę „Intelektas LT+“.

Skaityti plačiau

MTTP projektas inovatyviam kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos programinės įrangos sprendimui sukurti

UAB „Techniniai projektai“ kartu su „ProBaltic Consulting“ įgyvendino mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą, skirtą novatoriškam kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos programinės įrangos sprendimui sukurti pagal priemonę „Intelektas LT“.

Skaityti plačiau

Baldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymas

UAB „Ergolain projektai“, padedant „ProBaltic Consulting“, sėkmingai parengė ir įgyvendino baldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo 308 382,18 eurų vertės projektą pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Skaityti plačiau