Mes sėkmingai parengėme finansavimo pritraukimui skirtus projektus vertus 150 000 000 EUR įmonėms, ministerijoms, savivaldybėms ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms. Įgyvendinome sudėtingus, didelės vertės, specifinių žinių reikalaujančius mūsų klientų viešuosius pirkimus. Dalyvavome rengiant bei įgyvendinant kompleksiškas strategines ateities įžvalgų normatyvines ir žvalgomąsias metodologijas, į procesą įtraukdami didelį kiekį suinteresuotų šalių. Mes taip pat padėjome įmonėms, organizacijoms ar įstaigoms iš naujo pergalvoti savo veiklos modelius, atsižvelgiant į naujas pasaulines tendencijas ir į augantį įvairių technologijų pasiekiamumą.


Inovatyvaus parametrinio modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimas

„Probaltic Consulting“ padėjo UAB „AGA CAD“ parengti ir sėkmingai įgyvendinti novatoriško parametrinio modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimo 497 871,29 eurų vertės projektą pagal priemonę „Intelektas LT“.

Skaityti plačiau

UAB "Amalva" gamybos efektyvumo didinimo ir esminio gamybos proceso pakeitimo projektas

„ProBaltic Consulting“ parengė UAB „Amalva“ 11 000 000 eurų vertės investicinį projektą, kuris buvo iš dalies finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis, skirtą gamybos efektyvumo didinimui ir esminiam gamybos proceso pakeitimui, apimantį naujos gamybinės bazės statybą ir konkurencingumui didinti skirtos šilumokaičių gamybos linijos pirkimą bei diegimą pagal priemonę „Lyderis LT“.

Skaityti plačiau

SBA grupės įmonių vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendinius (SBATRAIN)

SBA koncernas kartu su „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir padėjo įgyvendinti vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimo, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendinius (SBATRAIN), projektą, pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Skaityti plačiau

Rinkos tyrimų ir eksporto strategijos parengimas įmonei, gaminančiai inžinierinę įrangą

UAB „ProBaltic Consulting“ savo įmonei klientei, veikiančiai inžinierinės įrangos gamybos srityje, siekiant prisitaikyti prie aštrios konkurencijos sąlygų ir išplėsti savo veiklos geografiją į Rusijos, Kazachstano, Šveicarijos, Prancūzijos, Vokietijos, D. Britanijos bei Ispanijos rinkas, atliko išsamų šių rinkų tyrimą bei parengė įmonės eksporto į šias šalis strategiją.

Skaityti plačiau

Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo ateities įžvalgos rengimo atvejis

Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu 2014 m. UAB “ProBaltic Consulting” organizavo ir vedė strateginio planavimo mokymus bei ateities scenarijų kūrimo seminarus projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ dalyviams bei parengė Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybių įžvalgą bei strategiją iki 2025 m.

Skaityti plačiau

VšĮ „Geros valios projektai“ institucinių gebėjimų, vystant socialinės paramos projektus, stiprinimas

VšĮ „Geros valios projektai“ (toliau – GVP) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami NVO instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis savarankiškumas, įgyvendinant socialinės paramos projektus.

Skaityti plačiau

Antikorupcijos švietimo centro gebėjimų įgyvendinti korupcijos prevencijos programas stiprinimas

VšĮ „Antikorupcijos švietimo centras“ (toliau – Centras) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, kurio metu buvo stiprinami organizacijos instituciniai gebėjimai ir didinamas finansinis savarankiškumas.

Skaityti plačiau

Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama stiprinti socialinę aprėptį mažinant diskriminaciją ir užtikrinant socialinių problemų prevenciją.

Skaityti plačiau

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios rektoratas (toliau – Rektoratas) kartu su UAB „ProBaltic Consulting“ sėkmingai parengė ir įgyvendino Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo programos finansuojamą projektą, kuriuo buvo siekiama restauruoti ir išsaugoti kultūros paveldo objekto statinį (bažnyčią).

Skaityti plačiau