ES projektai


Susisiekime

ProBaltic Consulting įgyvendina pagal  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ finansuotą projektą  “Profesinių kvalifikacijų kūrimo paslaugos dizaino sukūrimas” (Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0178).  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto tikslas – padidinti įmonės konkurencingumą, sukuriant naujos paslaugos dizainą. Spręsdama profesinio mokymo kokybės klausimus, UAB "ProBaltic Consulting" siekia sukurti kvalifikacijos kūrimo paslaugą skirtą tiksliau susieti mokymo programas su darbo rinkos poreikiais.