Inovacijų laboratorija


Dauguma įmonių, organizacijų ar įstaigų vis dažniau susiduria su iššūkiais, kalbant apie jų produktyvumą ir gebėjimą geriau patenkinti savo klientų poreikius. Inovacijos tampa pagrindiniu būdu, padedančiu pasiekti konkurencinį pranašumą. Todėl naujos idėjos, radikalios  inovacijos, nauji verslo modeliai, naudojant esamus vidinius ir išorinius žinių šaltinius yra siekiamybė, padedanti užtikrinti tinkamą verslo įmonių ar viešojo sektoriaus reakciją į rinkos pokyčius. 

Norėdami pasiekti, kad mūsų klientai pajustų ilgalaikį poveikį savo verslui ar organizacijai, mes palengviname procesą nuo idėjų generavimo iki visiško inovacijų projektų realizavimo, taip paskatindami pokyčius įmonės, sektoriaus ar šalies lygmeniu. Mes padedame įmonėms, organizacijoms ir įstaigoms pasiekti pokyčius per žinių identifikavimą, įgijimą, kūrimą, platinimą, naudojimą ir išsaugojimą, taikydami inovatyvias metodikas ir tinkamas technologijas. Siekdami šio tikslo, mes bendradarbiaujame su daugybe vietinių ir tarptautinių technologijų ir žinių perdavimo centrų tam, kad padėtume savo klientams užimti geresnę padėtį skirtingose rinkose ar srityse. „ProBaltic“ taip pat palaiko partnerystę su įmonėmis, siūlančiomis IT paslaugas, apimančias skirtingus etapus ir metodus, susijusius su sklandžiu žinių valdymu, įskaitant didelės apimties duomenis.

Kiekviena įmonė, organizacija ar įstaiga, norinti pasiekti augimo tikslų įmonės, sektoriaus ar šalies lygmeniu, turi priimti keletą sprendimų tam, kad iš naujo pergalvotų savo veiklos modelius, atsižvelgdama į naujas kryptis ir įvairių technologijų pasiekiamumą.

Šiuo tikslu mes siūlome konsultavimo inovacijų klausimais paslaugas, apimančias įvairius etapus: 

Mūsų paslaugos apima:

  • Rinkos tyrimą ir poreikių analizę
  • Seminarus, skirtus idėjų generavimui, planavimui;
  • Technologijų aplinkos analizę;
  • Technologijų tiekėjų identifikavimą;
  • Technines produkto ar paslaugų galimybių studijas;
  • Strateginio projekto ar programos kūrimą;
  • Partnerystės plėtrą su technologijų ar reikiamų žinių tiekėjais, palengvinant finansinių investicijų naštą per galimybę naudotis išoriniu finansavimu.


Susisiekime

Susiję atvejai

Šilutės rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos 2008-2010 m. parengimas

UAB „ProBaltic Consulting“ Šilutės rajono savivaldybės užsakymu parengė Šilutės rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą 2008–2010 m., kurioje atlikta rajono ekonominės aplinkos, demografinės padėties bei darbo rinkos situacijos analizė ir, atsižvelgiant į šios analizės rezultatus, pasiūlytos rekomendacijos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai Šilutės rajone.

Skaityti plačiau

Galimybių studija dėl „MEMS fab“ (švaros kambario) plėtros

Panevėžio mechatronikos centras pasamdė „ProBaltic Consulting“ kaip rangovą, o „VDI/VDE Innovation + Technik GmbH“ iš Vokietijos – kaip subrangovą, siekiant įvertinti „Mems Fab“ (CleanRoom [švaros kambariai]), esamą infrastruktūrą ir įvairius jos tolesnės plėtros scenarijus, atspindinčius rinkos poreikius. 

Skaityti plačiau