Karjera


Esame tvirtai įsitikinę, kad palanki aplinka yra labai svarbi profesiniam kiekvieno konsultanto tobulėjimui. Taigi mes siūlome galimybę pasidžiaugti savo augimo ir mokymosi perspektyva klestinčioje konsultantų aplinkoje, kurie noriai pasidalins savo patirtimi ir kolektyviai prisidės prie mūsų klientų sėkmės.

Pareigos ir atsakomybė

Bendrovė palaiko projektais pagrįstą organizacijos struktūrą, kurioje asmeninis tobulėjimas dažniausiai yra pasiekiamas per individualius ir grupinius darbo rezultatus ir prisiimant daugiau atsakomybės įvairiuose konsultavimo projektuose.
 

Praktikantas /ė

Tai yra geras būdas, kaip puikiai besimokantys pirmos pakopos studijų paskutinio kurso studentai ar absolventai gali įgyti gyvenimiškos patirties konsultavimo srityje, padėdami patyrusiems konsultantams atlikti jų kasdienius darbus ir tuo pačiu geriau suprasdami, koks yra konsultavimo darbo pobūdis, bei galėdami išbandyti universitete įgytus įgūdžius.

Jaunesnysis konsultantas /ė

Skiriamas padėti įvairioms konsultantų komandoms, vykdo specialias tyrimų užduotis, rašo pirminius ataskaitų variantus ir dalyvauja įvairiuose susirinkimuose bendrovės viduje ir kitose įmonėse. Jaunesnysis konsultantas yra atsakingas už konkrečiai apibrėžtas užduotis, kurias paskiria projekto vadovas ar konsultantas.

Konsultantas /ė

Tai profesionalas, pasižymintis puikiais analitiniais, socialiniais įgūdžiais ir kūrybiniu mąstymu bei atitinkama kompetencija, kuri yra reikalinga tam, kad pavyktų atlikti sudėtingas konsultacines užduotis. Konsultantas geba savarankiškai išnagrinėti klientų poreikius, nustatyti jų problemas ir galimybes, pasirinkti tinkamą būdą ir metodą bei nuosekliai jį taikyti, priimant žiniomis pagrįstus sprendimus.

Projektų vadovas /ė

Savarankiškai planuoja ir vadovauja savarankiškoms projektų grupėms, naudodamasis vidiniais ir išoriniais ištekliais, taikydamas pasaulines projektų valdymo metodikas ir praktikas. Projektų vadovas veikia kaip tarpininkas tarp klientų ir paskirtos konsultantų komandos, taip kurdamas pasitikėjimą ir užtikrindamas tai, kad būtų kiek įmanoma geriau atsižvelgiama į klientų poreikius.

Asocijuotas partneris /ė

Galimybė užimti asocijuoto partnerio pareigas „ProBaltic“ priklauso nuo pasitikėjimo ir metų metus trunkančių pasiekimų. Taip praplečiamos atsakomybės ribos, įskaitant atsakomybę kitų partnerių atžvilgiu už bendrą strategiją ir bendrovės veiklos rezultatus, palaikant asmeninius ryšius su aukščiausio lygio klientų vadovybe. Asocijuotas partneris tai pat vaidina svarbų vaidmenį įdabinant, treniruojant konsultantus ir paskirstant pareigas įvairiuose projektuose. 

Asocijuotas konsultantas /ė

Aukštos kvalifikacijos konsultantai, turintys specifinės patirties ir gebantys savo profesinėmis žiniomis efektyviai ir veiksmingai prisidėti prie trumpalaikių ir ilgalaikių konsultavimo projektų. 

Tobulinimosi galimybės

„ProBaltic Consulting“ yra tobulėjanti bendrovė, įgyvendinanti pasaulines vadybos praktikas, siekianti galimybės naudotis ir dalintis geriausiomis turimomis žiniomis su kiekvienu konsultantu. To pasiekiame, puoselėdami dalinimosi žiniomis kultūrą, tuo pat metu gerbdami individualius kiekvieno konsultanto poreikius.