2016 m. IV ketv. planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas ES paramai, skirtai darbuotojų mokymams, gauti pagal priemonę ,,Kompetencijų vaučeris“ .


Priemonės tikslas – sudaryti dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.
 

Remiamos veiklos: mokymai įmonės darbuotojams, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo ir kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams.
 

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės. Pareiškėju (projekto vykdytoju) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
 • Pareiškėjas turi būti ne trumpiau kaip vienerius metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) privatus juridinis asmuo arba valstybės (savivaldybės) įmonė ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo momento mokėjęs Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokas.

 

Finansavimo lėšų suma – Vienam projekto vykdytojui (įmonei) per 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 500 eurų.
 

Finansavimo intensyvumas:

 •  jei pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – 70 proc.
 • jei pareiškėjas yra vidutinė įmonė – 60 proc.
 •  jei pareiškėjas yra didelė įmonė – 50 proc.
 • jei pareiškėjo darbuotojas yra neįgalusis – pareiškėjui gali būti papildomai suteikta 10 proc.
   

Tinkamos išlaidos:

 • Išlaidos mokytojams už mokymo valandas;
 • Mokymų paslaugos;
 • Dalyvių darbo užmokestis;
 • Mokytojų ir dalyvių kelionės išlaidos (išskyrus apgyvendinimo išlaidas);
 • Mokymo priemonės;
 • Mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidos;
 • Netiesioginės išlaidos.
   

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjui:

 • Projekto vykdytojo darbuotojai mokosi pagal INVEGA patvirtintą mokymo tiekėjų ir mokymo programų sąrašą, kuris bus paskelbtas INVEGA puslapyje;
 • Darbuotojas visą mokymosi laikotarpį dirba pas pareiškėją pagal darbo sutartį;
 • Projekto vykdytojo darbuotojas baigė mokymų kursą;
 • Projekto vykdytojas yra sumokėjęs mokymų tiekėjui;
 • Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti de minimis ribų (200 000 eurų).
   

Kompensacijos laikotarpis – 12 kalendorinių mėnesių nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.
 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 67947188, el. paštas vaide@probaltic.lt