Bendradarbiaudami su UAB "ProBaltic Consulting" UAB "Bigso" įgyvendina projektą „UAB „BIGSO“ SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS DIEGIMAS“


Įmonė UAB "BIGSO" siekdama prisidėti prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo, bei taupyti patiriamas įmonės energijos sąnaudas nusprendė įgyvendinti projektą „UAB „BIGSO“ SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS DIEGIMAS“
 

Projekto tikslas - optimizuoti savo gamyklos energetines sąnaudas, taip padidinant įmonės konkurencingumą bei prisidedant prie aplinkos tausojimo.
 

Bendrovė, siekdama prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų ir įvertinusi įmonės ilgalaikius tikslus, nusprendė optimizuoti savo gamyklos energetines sąnaudas, taip padidindama įmonės konkurencingumą bei prisidėdama prie aplinkos tausojimo. Siekiant didesnio energetinio efektyvumo, bendrovė projekto metu numato investuoti į atsinaujinančią energetiką įrengiant saulės fotovoltinę elektrinę.

Dėl mažesnio tradicinės energijos naudojimo kiekio sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, tokiu būdu bus sumažinta oro tarša. Projekto įgyvendinimas prisidės prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo.

 

Projekto„UAB „BIGSO“ SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS DIEGIMAS“  vertė 512.557,22 Eur. Projektas finansuojamas 49,96 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836