ESFA IR ŪKIO MINISTERIJA PASKELBĖ KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „INOMOKYMAI LT"


Priemonės tikslas – padidinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio MTEPI centruose.

Remiama veikla – įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Galimi pareiškėjai – įmonės, vykdančios MTEPI veiklas, partneriai negalimi.

Tinkama projekto tikslinė grupė yra įmonių darbuotojai.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų), bet ne daugiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam įmonės darbuotojui – galima skirti tiesioginių projekto išlaidų suma yra 14 481 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras).

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil. Nr.

Pareiškėjo statusas

Finansuojamoji dalis

Finansuojamoji dalis
(neįgaliesiems
mokomiems įmonės
darbuotojams)

1.

Labai maža ir maža įmonė

iki 70 proc.

iki 70 proc.

2.

Vidutinė įmonė

iki 60 proc.

iki 70 proc.

3.

Didelė įmonė

iki 50 proc.

iki 60 proc.

 

Kvietimo pabaiga: 2016 m. gruodžio 12 d., 16.00 val.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 67947188, el. paštas vaide@probaltic.lt