Iki 2020 metų bus paskelbti keturi kvietimai įmonėms teikti paraiškas gauti „Inovacinius čekius“.


Ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino 2014–2020 m. Europos Sąjungos priemonės „Inovaciniai čekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Inovacinis čekis – tai nustatyto dydžio tikslinės paskirties mokėjimo dokumentas, nustatyta tvarka išduodamas įmonėms ir skirtas paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti.

Inovacinių čekių esmė – greiti pinigai verslui, t. y. greitai gaunama investicija, pavyzdžiui, į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.

Pasak Ūkio ministro „Inovaciniais čekiais“ bus siekiama aktyvesnio inovacijų diegimo versle, skatinama verslo ir mokslo partnerystė bei keitimasis žiniomis – įmonės galės naudotis naujausiais mokslo pasiekimais ir tyrimais bei pritaikyti juos versle, o mokslas orientuotis į verslo poreikius“.

Iki 2020 m. numatoma skelbti keturis kvietimus teikti paraiškas. Inovaciniai čekiai bus teikiami techninėms galimybių studijoms atlikti ir ankstyvosios stadijos MTEP projektams. Pirmąjį kvietimą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) numato paskelbti pirmąjį 2017 m. ketvirtį.

Iš viso iki 2020 m. projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10,137 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansavimo intensyvumas didelei įmonei priklausomai nuo remiamos veiklos sieks nuo 25 iki 50 proc., vidutinei įmonei – nuo 35 iki 60 proc., labai mažai ir mažai įmonei – nuo 45 iki 70 procentų.

MITA yra patvirtinusi daugiau nei 2500 paslaugų, kurių verslas gali įsigyti iš mokslo ir studijų institucijų, sąrašą. Iš šio sąrašo verslininkai galės pasirinkti, kokius konkrečiai taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus ar technines galimybių studijas jiems atliks konkreti mokslo institucija.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 601 11500 , el. paštas deividas@probaltic.lt