INVEGA paskelbė kvietimą paraiškoms teikti pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas SVV subjektų verslumui didinti“


Įgyvendinant šią priemonę siekiama padidinti MVĮ, veikiančių visuose ūkio sektoriuose, verslumo lygį.  Priemonei įgyvendinti skirta 8 688 601  Eur ERPF lėšų.

Pagrindinės sąlygos daliniam palūkanų kompensavimui gauti:

Galimas pareiškėjas

Projekto vykdytojo registravimo vieta

Kompensavimo dydis

Finansavimo forma

Kompensavimo laikotarpis

MVĮ, veikianti iki 5 metų

Vilnius Kaunas Klaipėda

80 proc.

-     Garantuota INVEGOS individualia garantija paskola ir lizingas iš finansų įstaigos nuosavų lėšų;

-     Negarantuota INVEGOS individualia garantija investicinė paskola ir lizingas iš finansų įstaigos nuosavų lėšų;

-     Garantuota ir negarantuota INVEGOS individualia garantija paskola ir lizingas iš valstybės biudžeto lėšų;

-     Portfeline garantija garantuota paskola ir lizingas (pagal finansinę priemonę „Verslumas FP“, Nr. 03.1.1-FM-F-817, kvietimas nepaskelbtas)

 

 

 

 

 

 

 

Iki 36 mėn.

Kitos savivaldybės, esančios ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų teritorijoje

95 proc.

MVĮ, veikianti daugiau kaip  5 metus

Vilnius Kaunas Klaipėda

 50 proc.

Kitos savivaldybės, esančios ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų teritorijoje

 95 proc.

MVĮ

Visos Lietuvos savivaldybės

50 proc.

-  Pasidalytos rizikos paskola ir lizingas: tik apyvartai visų ūkio sektorių MVĮ, o prekybossektoriaus MVĮ – investicijoms ir apyvartai (pagal skolinę finansinę priemonę „Verslumas FP“, Nr. 03.1.1-FM-F-817,kvietimas nepaskelbtas)

 

Atkreipiame dėmesį:

  • Paraiškas privaloma pateikti (registruoti INVEGOJE) per 3 mėnesius nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Pareiškėjai, pasirašę sutartis nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. vasario 29 d., tinkamai užpildytas paraiškas INVEGAI privalo pateikti iki 2016 m. gegužės 31 d., nes pateikus vėliau, atitinkamai bus sumažintas kompensacijos laikotarpis;
  • Paraiškos yra vertinamos iki 30 dienų, nuo tinkamai užpildytos paraiškos su reikalingais priedais gavimo INVEGOJE dienos;
  • Investicine paskola laikoma tokia paskola, kurios 70 proc. sumos gali būti numatyta skirti investicijoms ir iki 30 procentų sumos gali būti numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartiniam kapitalui finansuoti;
  • Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali dalinės palūkanų kompensacijos suma, yra finansavimo sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma finansavimo sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 procentai metinių palūkanų, dalinė palūkanų kompensacija apskaičiuojama imant 7 procentų metinių palūkanų normą;
  • Palūkanos gali būti iš dalies kompensuojamos ir tokiu atveju, jei paskola ar lizingas yra skirtas pareiškėjo ar projekto vykdytojo lėšomis apmokėtoms investicijoms ar apyvartiniam kapitalui (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki finansavimo sutarties pasirašymo dienos) refinansuoti ;
  • Palūkanų kompensavimas projekto vykdytojui teikiamas kaip de minimis pagalba.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 64522061, el. paštas karina@probaltic.lt