INVEGA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti“


Įgyvendinant šią priemonę siekiama prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo pramonės įmonėse didinimo. Priemonei įgyvendinti skirta 4 344 300 Eur ERPF lėšų. 

Pagrindinės sąlygos daliniam palūkanų kompensavimui gauti:

Galimas pareiškėjas

Projekto vykdytojo registravimo vieta

Kompensavimo dydis

Finansavimo forma

Kompensavimo laikotarpis

Pramonės įmonės (tiek MVĮ, tiek didelės įmonės)

Visos Lietuvos savivaldybės

100 proc.

Investicinė paskola ir lizingas, skirta įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti.

Iki 60 mėn.

 

Atkreipiame dėmesį:

  • Paraiškas privaloma pateikti (registruoti INVEGOJE) per 3 mėnesius nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Pareiškėjai, pasirašę sutartis nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. vasario 29 d., tinkamai užpildytas paraiškas INVEGAI privalo pateikti iki 2016 m. gegužės 31 d., nes pateikus vėliau, atitinkamai bus sumažintas kompensacijos laikotarpis;
  • Paraiškos yra vertinamos iki 30 dienų, nuo tinkamai užpildytos paraiškos su reikalingais priedais gavimo INVEGOJE dienos;
  • Investicine paskola laikoma tokia paskola, kurios 70 proc. sumos gali būti numatyta skirti investicijoms ir iki 30 procentų sumos gali būti numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartiniam kapitalui finansuoti;
  • Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali dalinės palūkanų kompensacijos suma, yra finansavimo sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma finansavimo sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 procentai metinių palūkanų, dalinė palūkanų kompensacija apskaičiuojama imant 7 procentų metinių palūkanų normą;
  • Palūkanos gali būti iš dalies kompensuojamos ir tokiu atveju, jei paskola ar lizingas yra skirtas pareiškėjo ar projekto vykdytojo lėšomis apmokėtoms investicijoms ar apyvartiniam kapitalui (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki finansavimo sutarties pasirašymo dienos) refinansuoti ;
  • Palūkanų kompensavimas projekto vykdytojui teikiamas kaip de minimis pagalba.

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 64522061, el. paštas karina@probaltic.lt