Jau galite pasinaudoti kompensuojamomis verslo konsultacinėmis paslaugomis


Kvietimo tikslas: Suteikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – MVĮ)  aukštos kokybės specializuotą verslo plėtros konsultacijos paramą, kuri padėtų verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

 

Tinkamas pareišėjas: MVĮ, veikianti ne ilgiau kaip trejus metus ir atitinkanti reikalavimą, kad pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas arba SVV subjektas, veikiantis nuo vienerių iki penkerių metų ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjęs apdraustųjų. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys.

 

 

Galimas pareiškėjas

Projekto
vykdytojo registravimo veta

 

Kompensavimo dydis

Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis

Konsultacijų temos

SVV veikiantis iki 1m

Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės

 

       75 proc.

 

53,21 Eur/val. be PVM

63,71 Eur/val. su PVM

Verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga

Visos kitos savivaldybės

 

85 proc.

 

SVV, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų

Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybės

 

65 proc.

 

63,21 Eur/val. be PVM

75,81 Eur/val. su PVM

Įmonės strategija, įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas

Visos kitos savivaldybės

75 proc.

 

Didžiausia vienam projekto vykdytojui, per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį,  galima skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 Eur .

Numatoma kvietimo finansavimo suma, Eur: 2 000 000 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

Paraiškos gali būti teikiamos iki2020-11-30 17:00

Paraiškos ir jų priedai gali būti teikiami:

  • tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt ;
  • elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt, tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu; atsiųsti registruotu paštu; įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens; pristatyti pašto kurjerio.

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt