Kūrybiniai čekiai COVID-19 (7 mln. Eur)


REMIAMA VEIKLA: originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

PAREIŠKĖJAI: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

TINKAMOS IŠLAIDOS: kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugų įsigijimas.

PARAMA: vidurkis – 100 000 Eur.

KOMPENSAVIMAS: 90 proc.

Norėdami sudalyvauti šioje finansavimo priemonėje, prašome užpildyti šią anketą ir mes Jums pateiksime savo pasiūlymą.