LR Ūkio ministerija ir ESFA paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Kompetencijos LT“.


Ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos LT“. Šia priemone bus finansuojami specialieji mokymai įmonėms, skirti sektorinių kompetencijų ugdymui.

 

Remiamos veiklos

Specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas.

 

Galimi pareiškėjai

Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius, atitinkantys priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 360 tūkst. eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 60 000 Eur. Kvietimo biudžetas – 4 mln. eurų.

 

Visos tinkamos finansuoti tiesioginės projekto išlaidos vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui  - mokomam asmeniui – negali viršyti 1500 Eur. 

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. lapkričio 2 d. 16 val.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 67947188, el. paštas vaide@probaltic.lt