LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "INOCONNECT"


Kvietimo tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą  (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.
 

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.
 

Tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
 

Kvietimo biudžetas: 200 000 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 Eur.

Atrankos būdas: tęstinė projektų atranka.

 

Tinkamas pareiškėjas:

  • privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus; 
  • mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

 

Paramos paraiškos priimamos iki : 2020 m. lapkričio 30 d.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt