LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "NAUJOS GALIMYBĖS LT"


Remiama veikla – pavienis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Finansavimo lėšų suma –didžiausia 45 000 eurų.

Finansavimo dydis – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projekto vykdymas Dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius:

Tarptautinių parodų šalys

 

Dalyvavimo tarptautinėse parodose  fiksuotojo įkainio dydis, eurais (be pridėtinės vertės mokesčio)

1 grupė (Baltarusijos Respublika, Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Rumunija, Rusijos Federacija (Sankt Peterburgas), Slovakijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Ukraina, Vengrijos Respublika, Turkijos Respublika, Turkmėnija)

10 647

2 grupė (Armėnijos Respublika, Austrijos Respublika, Azerbaidžano Respublika, Belgijos Karalystė, Danijos Karalystė, Indonezijos Respublika, Izraelio Valstybė, Jordanijos Hašimitų Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Kazachstano Respublika, Kirgizijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Mongolija, Omano Sultonatas, Pietų Afrikos Respublika, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija, Uzbekistano Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika)

11 006

3 grupė (Argentinos Respublika, Bahreino Karalystė, Brazilijos Federacinė Respublika, Čilės Respublika, Gruzija, Honkongo specialusis administracinis regionas, Indijos Respublika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Kataro Valstybė, Kinijos Liaudies Respublika, Kuveito Valstybė, Malaizija, Jungtinės Meksikos Valstijos, Korėjos Respublika, Saudo Arabijos Karalystė, Singapūro Respublika, Vietnamo Socialistinė Respublika)

11 718

 

 • Informavimas apie projektą
 • Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą 

 

Bendri reikalavimai pareiškėjui/projektui

 • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip 1 metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 EUR.
 • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų) pardavimai.
 • Numatoma tarptautinė paroda turi prisidėti bent prie vieno prioritetinio Lietuvos eksporto plėtros tikslo (išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą;)
 • Projektui teikiamas finansavimas neturi viršyti de minimis ribų (200 000 eurų).
   

Prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurie:

 • Numato didesnį akumuliuotą eksporto augimą nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.
 • Numato aukštesnį santykį tarp produkcijos eksporto augimo ir prašomo finansavimo sumos.
   

Kvietimo pabaiga - 2016 m. rugpjūčio 2 d., 16.00 val. 

 

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 67947188, el. paštas vaide@probaltic.lt