PASKELBTAS 2 KVIETIMAS „AUDITAS PRAMONEI LT“


 

UAB „ProBaltic Consulting“, kuri pirmojo kvietimo pagal priemonę „Auditas pramonei LT“ metu parengė ir padėjo savo klientams sėkmingai įgyvendinti (įmonės klientams skirtas finansavimas įsisavintas 100 proc.) net 33 proc. visų pagal šią priemonę finansuotų projektų, kviečia pasinaudoti sėkminga įmonės patirtimi ir teikti paraiškas antrajam kvietimui.

Kvietimo tikslas: skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti, kartu pasirengiant atsinaujinančių išteklių priemonių diegimui įmonėje (pagal priemonę Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+).
 

Tinkamas pareiškėjas: 

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
  • Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.
     

Finansuojamos veiklos: energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.
 

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 

  • Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
  • Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo  auditui atlikti vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 18 000 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų) Eur.
     

Paraiškų pateikimo būdai:

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
 

Paraiškų pateikimo terminas: iki 2017 m. gegužės 29 d.

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 601 11500 , el. paštas deividas@probaltic.lt