Paskelbtas kvietimas Nr. 3 tekti paraiškas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (brandiesiems inovatoriams)


 

Finansavimo tikslas - paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Brandusis inovatorius – privatusis juridinis asmuo (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) ir nepriskirtina pradedančiajam inovatoriui.

Pagal Aprašą remiamos šios veiklos (projektas gali apimti vieną veiklą arba dvi, arba tris veiklas):

 • 10.1. MTEP;
 • 10.2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
 • 10.3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma brandiesiems inovatoriams yra:

 • Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 1 200 000 Eur (vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų);
 •  Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
 • Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų).

 

Brandiesiems inovatoriams numatoma skirti iki 70 000 000 Eur (septyniasdešimt milijonų eurų).

 

Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims antrajam kvietimui –brandiesiems inovatoriams – numatoma skirti:

 • Energetikai ir tvariai aplinkai – iki 7 700 000 Eur (septynių milijonų septynių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 11 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų brandiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 3 500 000 Eur (trijų milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) t. y. iki 5 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų brandiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 12 600 000 Eur (dvylikos milijonų šešių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 18 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų brandiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 17 500 000 Eur (septyniolikos milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 25 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų brandiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 25 900 000 Eur (dvidešimt penkių milijonų devynių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 37 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų brandiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 2 800 000 Eur (dviejų milijonų aštuonių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 4 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų brandiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų.

 

Paraiškos teikiamos iki:

Pirmasis konkurso etapas (išankstinė projektų idėjų atranka): 2017-09-29 24:00 val.

Antrasis konkurso etapas: data bus aiški tik paskelbus antrojo konkurso etapo pradžią.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 601 11500 , el. paštas deividas@probaltic.lt