Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Biokuro panaudojimo skatinamas šilumos energijai gaminti"


Finansavimo tikslas: Užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.

Finansuojamos veiklos: Energijos taupymas ir renovacija.

Remiamos veiklos: Biokurą naudojančių šilumos gamjybos įrenginių (iki 10MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centrlizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Galimi pareikėjai: Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius.

Paraiškos teikimo būdas: Paraiška kartu su priemonės aprašo 58 punkte nurodytais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 2 200 000 Eur

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: 2 200 000 Eur

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų teikimo terminas): 2019-05-27, 00:00

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt