Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra"


Finansavimo tikslas: Užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirtymo nuostoliais, aukštą elektros enegijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektro skirstomojo tinklo projektus diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Rekiamos veiklos:

  • Transformatorių pastočių ir (ar) skityklų atnaujinimas, iegiant pažangiojo tinklo elementus;
  • elektros skirtomųjų tinklų punktų, transformatorinių ir (ar)  elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Finansuojamos veiklos: Energerika.

Galimi pareiškėjai: Elektros energijos skirtomųjų tinkų operatoriai.

Paraiškų teikimo būdas: Paraiška kartu su priemonės aprašo 63 punkte nurodytais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per uomenų mainų svetainę (DMS).

Jei likinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to preiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo(-ų) paskutinę paraiškos teikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir  (arba) sudarys galimybę paraiška ar jų priedus kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur15 651 263 Eur

 Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: 15 651 263 Eur

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų teikimo terminas): 2019-07-31, 00:00

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt