Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“

 

Kviečiame pasinaudoti priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ galimybėmis gauti finansavimą gauti AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimui, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. 

 

Priemonės tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 500 000 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur.

 

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).  

 

Tinkamos išlaidos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. 

 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis pagal įmonės dydį ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymo būdą.


Kvietimo biudžetas: 13 609 095 Eur. 

 

Kvietimo pabaiga: 2017 m. sausio 25 d., 16.00 val. 

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt