Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“


Priemonės tikslas – sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.
 

Remiama veikla: profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas).
 

Veiklos tikslas – suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis.
 

Nefinansuojamas įmonių darbuotojų kompetencijų tobulinimas. Taip pat nefinansuojamas technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos parengimas.
 

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 530 120,00 Eur (septynių milijonų penkių šimtų trisdešimties tūkstančių vieno šimto dvidešimties eurų 00 ct) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

 

Numatoma skelbti iš viso 2 kvietimus teikti paraiškas:

2017 m. I ketvirtį planuojama skelbti pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, pagal kurį numatoma skirti iki 4 799 000,00 Eur (keturių milijonų septynių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių eurų 00 ct), iš kurių:
 

Švietimo sritis (-ys) (ūkio šaka (-os))

Lėšos tūkst. Eur

Architektūra ir statyba

602

Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos

1216

Informacijos ir ryšio technologijos

343

Menas

345

Paslaugos asmenims

691

Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra

345

Transporto paslaugos

295

Verslas ir administravimas

606

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

356

Viso:

4 799

 

 

2019 m. I ketvirtį planuojama skelbti antrąjį kvietimą tekti paraiškas, pagal kurį numatoma skirti iki 2 731 120,00 Eur (dviejų milijonų septynių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimties eurų 00 ct), iš kurių:
 

Švietimo sritis (-ys) (ūkio šaka (-os))

Lėšos tūkst. Eur

Architektūra ir statyba

401

Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos

810

Informacijos ir ryšio technologijos

229

Paslaugos asmenims

460

Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra

230

Transporto paslaugos

197,12

Verslas ir administravimas

404

Viso:

2 731,12

 

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 67947188, el. paštas vaide@probaltic.lt