Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“. Kviečiame registruotis paraiškų teikimui.


Norėdami nesudėtingai gauti iki 4500 EUR finansavimą 12 mėn. laikotarpiui savo įmonės darbuotojų mokymui pagal Kompetencijų vaučeris ES finansavimo priemonę, prašome užsiregistruoti šiuo adresu:

https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=6461d678fa3c4e73828f004d3e10a099

Priemonės tikslas – sudaryti dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.
 

Dėl finansavimo gali kreiptis privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus IR NE TRUMPIAU NEI 6 MĖN. IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO KIEVIENĄ MĖNESĮ TURĖJUSIOS APDRAUSTŲJŲ. Kompetencijų vaučerius gaus visos įmonės pateikusios atitinkančios pradinius nustatytus reikalavimus.
 

Numatoma finansuojamoji dalis:

Pareiškėjų dydis

Labai maža arba maža įmonė

Vidutinė įmonė

Didelė įmonė

Kompensacijos dydis

70 proc.

60 proc.

50 proc.

Fiksuotasis valandinis mokymų įkainis asmeniui

7,41 EUR (4,37 EUR už 1 asm. val + 3,04 mokomo darbuotojo 1 val. darbo užmokestis mokymosi metu)


Norėdami pasinaudoti priemone, prašome užpildyti aukščiau pateiktą registracijos formą. Gavę Jūsų registracijos duomenis ir apmokėjimą pagal išankstinę sąskaitą faktūrą, padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką INVEGAI.

 

Paslaugas galima pirkti tik iš patvirtintų Mokymų teikėjų ir mokymų programų, kuris yra nuolat papildomas ir kurių sąrašą galite rasti šiuo adresu http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-pradzia/mokymai/mokymo-paslaugu-teikeju-ir-mokymo-programu-sarasas. Pildant paraišką planuojamų įsigyti mokymų deklaruoti nereikia, todėl mokymus galėsite pasirinkti, kai bus pasirašyta finansavimo sutartis.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas labai mažos įmonės atveju 16 val. trukmės mokymui 1 asmeniui ar 10 asmenų grupei:

1 asmeniui:                                  (3,04 Eur + 4,37) Eur x 16 val. x 1 asmuo x 70 proc =  82,99 Eur finansavimo suma.

10 asmenų grupei                     (3,04 Eur + 4,37) Eur x 16 val. x 10 asmenų x 70 proc =  829,92 Eur finansavimo suma.

Maksimali finansavimo suma 12 mėn. laikotarpiui – 4500 Eur.

 

Apie įvykdytus mokymus ir apmokėtas sąskaitas už mokymus ataskaitas teiks mokymo paslaugos teikėjai, duomenis apie apmokytus darbuotojus INVEGA gaus tiesiogiai iš SODROS. Įmonė mokėjimo prašymų neteikia.
 

Finansavimo lėšos įmonei pervedamos iki antrojo mėnesio, einančio ataskaitinio ketvirčio 10 d. (pvz. birželio mėn. gavus ataskaitą už gegužės mėn. baigtus mokymus, už kuriuos įmonė yra sumokėjus tiekėjui, finansavimo lėšos pervedamos iki rugpjūčio mėn. 10 d.

 

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 67947188, el. paštas vaide@probaltic.lt