Naujienos ir pranešimai

ESFA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+

Remiama veikla - investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Teikiant paraišką turėtų būti vykdoma įmonės plėtra arba atliekama plyno lauko investicija. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškas galima teikti iki 2016 metų sausio 08

Sužinokite daugiau

AB Šiaulių bankas pasirinko UAB "ProBaltic Consulting" partneriu, teikiant konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais

AB Šiaulių bankas pasirinko UAB „ProBaltic Consulting“ patikimu partneriu, padėsiančiu įmonėms pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama bei suteiksiančiu konsultacijas ir dokumentų rengimo paslaugas, esant poreikiui iš banko gauti paskolą.

Sužinokite daugiau

UAB „ProBaltic Consulting“ tapo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) nare

2015 m. rugpjūčio mėn. UAB ProBaltic Consulting sėkmingai įsiliejo į AHK narių veiklą, siekdama pasidalinti savo žiniomis finansavimo pritraukimo, inovacijų perdavimo srityse bei paskatinti glaudesnį Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą.  

Sužinokite daugiau

UAB “ ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“ ir UAB “ProBaltic Consulting” sudarė bendradarbiavimo sutartį

Šių metų rugpjūčio mėnesį UAB  „ProBaltic Consulting" sudarė bendradarbiavimo sutartį su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Šios sutarties dėka UAB „ProBaltic Consulting“ turės galimybę naudotis Mokslinių tyrimų laboratorijoje esančia pažangiausia mokslinių tyrimų ir kompiuterine įranga bei darbo vietomis, kartu su ISM atliekant mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentus. 

Sužinokite daugiau