Naujienos ir pranešimai

LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę PROCESAS LT

Remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą, remiant inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą. Didžiausia projektui galima skirti  finansavimo lėšų suma yra 70 000 Eur., bet ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškas galima teikti iki 2016m. sausio 14 d.

Sužinokite daugiau

ESFA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+

Remiama veikla - investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Teikiant paraišką turėtų būti vykdoma įmonės plėtra arba atliekama plyno lauko investicija. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškas galima teikti iki 2016 metų sausio 08

Sužinokite daugiau

AB Šiaulių bankas pasirinko UAB "ProBaltic Consulting" partneriu, teikiant konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais

AB Šiaulių bankas pasirinko UAB „ProBaltic Consulting“ patikimu partneriu, padėsiančiu įmonėms pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama bei suteiksiančiu konsultacijas ir dokumentų rengimo paslaugas, esant poreikiui iš banko gauti paskolą.

Sužinokite daugiau

UAB „ProBaltic Consulting“ tapo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) nare

2015 m. rugpjūčio mėn. UAB ProBaltic Consulting sėkmingai įsiliejo į AHK narių veiklą, siekdama pasidalinti savo žiniomis finansavimo pritraukimo, inovacijų perdavimo srityse bei paskatinti glaudesnį Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą.  

Sužinokite daugiau