Naujienos ir pranešimai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“ - investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

Priemonės tikslas - pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijai.

Tinkami pareiškėjai - užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).

Maksimali paramos suma 6 500 000 EUR.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

Priemonės tikslas - paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Remiamos veiklos: MTEP; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama

Sužinokite daugiau

Paskelbtas priemonės "NAUJOS GALIMYBĖS LT" Projektų finansavimo aprašo projektas

Remiama veikla – pavienis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Finansavimo lėšų suma – mažiausia 5 000 eurų, didžiausia 45 000 eurų.

Sužinokite daugiau

LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę E-RINKODARA

Remiama veikla – e-rinkodara, skirta viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumui ir žinomumui didinti (rinkodara internete, rinkodara naudojant mobiliąsias technologijas, reklama el. paštu, reklama televizijoje ir pan.)

Galimi pareiškėjai – Prioritetinių regionų savivaldybių* administracijos, Asocijuotos verslo struktūros, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Sužinokite daugiau