Naujienos ir pranešimai

Jau galite pasinaudoti kompensuojamomis verslo konsultacinėmis paslaugomis

Kvietimo tikslas:  Suteikti aukštos kokybės konsultacijos paramą specializuotais verslo plėtros klausimais.

Galimi pareiškėjai: SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus ir atitinkantys reikalavimą, kad pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų).

Sužinokite daugiau

Bendradarbiaudami su UAB "ProBaltic Consulting" UAB "Bigso" įgyvendina projektą „UAB „BIGSO“ SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS DIEGIMAS“

Projekto„UAB „BIGSO“ SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS DIEGIMAS“  vertė 512.557,22 Eur. Projektas finansuojamas 49,96 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-Inovacijos LT+“

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 900 000 Eur (devyni šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Paraiškų teikimo terminas iki: 2017 m. lapkričio 30 d.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. 

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).

Sužinokite daugiau