Naujienos ir pranešimai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-Inovacijos LT+“

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 900 000 Eur (devyni šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Paraiškų teikimo terminas iki: 2017 m. lapkričio 30 d.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. 

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 3 (didelėms pramonės įmonėms)

Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms)

Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

Sužinokite daugiau