Naujienos ir pranešimai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 3 (didelėms pramonės įmonėms)

Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms)

Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas Nr. 2 tekti paraiškas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (pradedantiesiems inovatoriams)

Kvietimo biudžetas pradedantiesiems inovatoriams: iki 30 000 000 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma pradedantiesiems inovatoriams:  400 000 Eur.

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, , yra 20 000 Eur.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas Nr. 3 tekti paraiškas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (brandiesiems inovatoriams)

Brandusis inovatorius – privatusis juridinis asmuo (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) ir nepriskirtina pradedančiajam inovatoriui.

Brandiesiems inovatoriams numatoma skirti iki 70 000 000 Eur (septyniasdešimt milijonų eurų).

 

Sužinokite daugiau