Naujienos ir pranešimai

Paskelbtas kvietimas Nr. 2 tekti paraiškas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (pradedantiesiems inovatoriams)

Kvietimo biudžetas pradedantiesiems inovatoriams: iki 30 000 000 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma pradedantiesiems inovatoriams:  400 000 Eur.

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, , yra 20 000 Eur.

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas Nr. 3 tekti paraiškas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (brandiesiems inovatoriams)

Brandusis inovatorius – privatusis juridinis asmuo (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) ir nepriskirtina pradedančiajam inovatoriui.

Brandiesiems inovatoriams numatoma skirti iki 70 000 000 Eur (septyniasdešimt milijonų eurų).

 

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Smart FDI“

Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. 

Kvietimui numatytas finansavimas - 39 137 278,00 Eur

 

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų), bet ne daugiau kaip 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Sužinokite daugiau