Naujienos ir pranešimai

LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "INOCONNECT"

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.

Kvietimo biudžetas: 200 000 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 Eur.
 

Sužinokite daugiau

LVPA paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę DPT Pramonei LT +

Priemonės tikslas – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 2 900 000 Eur

Paramos paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 21 d.

Sužinokite daugiau

LVPA PASKELBĖ 2-AJĮ KVIETIMĄ TIEKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „INOKLASTER LT“

Remiama veikla: investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

Tinkamas pareiškėjas: juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.

Kvietimo biudžetas: 23 169 602 Eur. 

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“

Priemonės tikslas – sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 530 120,00 Eur ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

Sužinokite daugiau