Naujienos ir pranešimai

LVPA PASKELBĖ 2-AJĮ KVIETIMĄ TIEKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „INOKLASTER LT“

Remiama veikla: investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

Tinkamas pareiškėjas: juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.

Kvietimo biudžetas: 23 169 602 Eur. 

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“

Priemonės tikslas – sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 530 120,00 Eur ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

Sužinokite daugiau

Iki 2020 metų bus paskelbti keturi kvietimai įmonėms teikti paraiškas gauti „Inovacinius čekius“.

Ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino 2014–2020 m. Europos Sąjungos priemonės „Inovaciniai čekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

Iš viso iki 2020 m. projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10,137 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Sužinokite daugiau

Ūkio ministerija ir LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonės „REGIO INVEST LT+“ 2 kvietimą.

Remiama veikla – moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 1 500 000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų). Kvietimo biudžetas 19 172 612 Eur. 

Sužinokite daugiau