Teisiniai sprendimai


Viešieji pirkimai

Esame sukaupę didelę patirtį viešųjų pirkimų srityje. Savo patirties dėka galime tinkamai įvertinti iššūkius, su kuriais susiduria Jūsų organizacija viešųjų pirkimų srityje, atsižvelgdami į jų svarbą, ir parengti sprendimus, kuriais būtų išsprendžiamos šios problemos.

Privačius klientus konsultuojame viešųjų pirkimų klausimais tiek rengiant pasiūlymus, įvertinant viešųjų pirkimų sąlygų atitiktį teisės aktų reikalavimams, tiek rengiant pretenzijas ir atstovaujant ginčuose su perkančiosiomis organizacijomis ar kitais viešajame pirkime dalyvaujančiais tiekėjais. Rengiame pirkimo dokumentus  ir teikiame konsultacijas dėl perkančiųjų organizacijų statuso neturinčių įmonių, įstaigų ir organizacijų pirkimų įgyvendinant Europos paramos projektus organizavimo ir vykdymo. Konsultuojame klausimais, iškylančiais sudarant ir vykdant pirkimo sutartis.

Viešojo sektoriaus klientus taip pat konsultuojame visais viešųjų pirkimo teisės klausimais, rengiame konkurso sąlygų, skelbimų, pasiūlymų, tiekėjų pretenzijų ir kitų pirkimo dokumentų projektus. Atstovaujame klientų – perkančiųjų organizacijų – interesus visose viešųjų pirkimų ginčų stadijose, taip pat ikiteisminiame ir teisminiame ginčų nagrinėjime.

 

Juridinių asmenų steigimas, konsultavimas korporatyvinio valdymo klausimais

Sukaupę ilgametę patirtį bei išmanydami juridinių asmenų steigimo, korporatyvinio valdymo srities specifiką, galime pasiūlyti ne tik greičiausius, tačiau ir patikimiausius sprendimus, kurie klientui leis jaustis laisvai ir užtikrintai. Dirbame tam, kad verslo kūrimas ir plėtra būtų spartūs, ryžtingi ir nuolatiniai. Teikdami paslaugas, įvertiname individualius klientų poreikius ir situacijas.

Mes padėsime parinkti tinkamiausią naujo juridinio asmens teisinę formą, profesionaliai patarsime įmonės pavadinimo parinkimo, įmonės su užsienio dalyviu steigimo, kapitalo formavimo, įmonės valdymo, akcijų, dalių perleidimo ir pan. klausimais. Siūlome plataus spektro verslo ir teisines paslaugas ir konsultacijas tiek prieš naujo juridinio asmens įsteigimą, tiek ir jam pradėjus veiklą.

 

Susisiekime

Susiję atvejai

Lietuvos statistikos departamentas

“ProBaltic Consulting“ pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį su Lietuvos statistikos departamentu teikė projekto administravimo paslaugas ir konsultacijas viešųjų pirkimų įgyvendinimo klausimais. S

Skaityti plačiau

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas

„ProBaltic Consulting“ pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį su Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratu teikia projekto administravimo paslaugas ir konsultacijas viešųjų pirkimų įgyvendinimo klausimais.

Skaityti plačiau